ZRAV AMBIJENT

 ekološki prihvatljivi materijali

Osnovno gradivno sredstvo svakog montažnog objekta je drvo koje svojom strukturom, bojom i mirisom pozitivno utiče na ljudsko zdravlje i kao takvo važi za najzdraviji građevinski materijal.
Svi gotovi elementi, bilo zidni, međuspratni ili krovni, obuhvataju i upotrebu ekoloških OSB i gips-kartonskih ploča, koji svoju kvalitetu potkrepljuju certifikatima najviših standarda.
Kao izolacioni materijal isključivo upotrebljavamo prirodnu kamenu vunu koja je odlična toplotna i zvučna izolacija.
Cijeli objekat je „upakovan“ na način da se odavanje vodene pare odvija u jednom pravcu, na taj način štiteći unutrašnjost od pojave vlage.

REKORDNO VRIJEME IZGRADNJE

 od tri do pet dana

Politika našeg proizvodnog procesa se zasniva na tome da naš proizvodni pogon napuštaju montažni elementi koji su oko 80-90% gotovi u poređenu sa sistemom „ključ u ruke“.
To znači da su u našim montažnim elementima već ugrađeni:
  • ostakljeni prozori
  • prozorske klupice
  • vrata
  • fasadna termo izolacija sa svim pratećim materijalom
  • elektro instalacije (bužiri, kutije za utičnice, glavne ugradbene razvodne kutije…)
  • vodo i kanalizacione instalacije (cjelokupni sistem je razveden po elementima, preostaje priključak na mrežni odvod/dovod)
  • nosači za spušteni strop
Zahvaljujući našem načinu izrade, u pravom smislu te riječi, gotovih elemenata, vrijeme potrebno za izgradnju kuće je ustvari vrijeme potrebno za montažu gotovih elemenata, tj. u praksi ne prođe više od 3 do 5 dana.
Ovakav dobro razvijen sistem izrade gotovih elemenata rezultuje u izostavljanju činjenice višednevnog čekanja na sušenje ploča, zidova i sl.

LAKA I SIGURNA KONSTRUKCIJA

 ispoštovani svi aspekti sigurnosti

U poređenju sa klasičnom masivnom gradnjom, elementi montažne gradnje su znatno lakši, što u konačnici rezultuje omogućavanjem postavljanja objekta na slabije nosive, pri čemu dolazi do uštede materijala prilikom izrade temelja.
Moramo istaknuti da naš tim stručnjaka posebnu pažnju posvećuje sigurnosti montažnih objekata sa aspekta otpornosti na zemljotres, vjetar, ekstremne snježne i kišne uslove.
Svakom objektu koji napusti naš proizvodni pogon, predstojila je detaljna statička analiza kako bi se zadovoljili svi sigurnosni aspekti za lokaciju na kojoj se gradi.

BOLJE ISKORIŠTEN PROSTOR

 veći korisni prostor

To znači da za postizanje istih termodinamičkih osobina, naši montažni zidovi zauzimaju znatno manje korisnog prostora objekta od tradicionalno masivno građenih.
Primjenom pažljivo odabranih materijala, naši objekti pripadaju niskoenergetskim sa tendencijom prema pasivnim kućama.
Ušteda korisnog prostora je oko 20%.

ENERGETSKI EFIKASNI OBJEKTI

 termo i zvučna izolacija

Naš standarni paket konfiguracije vanjskog zida uključe 31 cm kamene vune kao termo/zvučno izolacionog materijala.
Koeficijent provodljivosti toplote za ovako bogato izolovan paket vanjskog zida je Uw=0.100 W/m2K.
Zahvaljujući toj činjenici naši objekti iziskuju oko 40% manje energije na grijanje i hlađenje u poređenju sa masivnom gradnjom.
Energetska efikasnost naših objekata se ogleda i kroz ugrađene staklene površine (otvore), pri čemu biramo samo provjerene profile njemačkog kvaliteta, bilo da se radilo o PVC, Al-u ili savremenoj kombianciji PVC-Alu profila.
Pri ugradnji otvora vodimo se strogim smjernicama RAL ugradnje, pri čemu koristimo najkvalitetnije hidroizolacione, ekspanzione trake za potpuno odvajanje vanjske i unutarnje sredine u zoni otvora.
Našim kupcima smo u mogućnosti ponuditi tehnološki i estetski najnaprednija stakla, koja dostižu zavidnu vrijednost koeficijenta provodljivosti toplote do Ug=0.5 W/m2K

BEZ SKRIVENIH TROŠKOVA

 niski troškovi održavanja

Svi troškovi se definišu na samom početku pregovora o izradi vašeg doma.
Time su svi elementi za kalkulaciju, kao i sam kvalitet elemenata i gradnje, jasni i poznati prije samog potpisivanja ugovora.
Kako su svi elementi i materijali koji se koriste pri gradnji naših objekata najsavremeniji i veoma kvalitetni, održavanje iziskuje najmanje moguće troškove za dugi niz godina korištenja.

NAŠI PARTNERI