Kada je riječ o montažnim višespratnim zgradama, s ponosom ističemo da su naši proizvodni kapaciteti i stečena znanja u mogućnosti odgovoriti i najzahtjevnijem vidu montažne gradnje.

Montažne zgrade sa sobom nose nove izazove po pitanju zvučne izolacije, koje smo s uspjehom savladali zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji izrade međuspratnih panela koju smo preuzeli od naše švicarske sestrinske firme.
Dijelovi zgade su fabrički pripremljeni s kompletnom elekrtičnom i sanitarnom instalacijom.
Montažnu gradnju smo na ovaj način pospješili u još većoj mjeri, smanjujući vrijeme realizacije projekta a zadržavajući načela energetske efikasnosti na kojima ovaj vid gradnje počiva.
Vanjski zid
 1. Akrilna fasada 5 mm
 2. Kamena fasadna vuna (izolacija) 100 mm
 3. OSB ploča 12 mm
 4. Drveni ram 60/160 od masivnog drveta 160 mm
 5. Mekana kamena vuna u drvenom ramu 160 mm
 6. OSB ploča 12 mm
 7. PE paropropusna folija 0.1 mm
 8. Instalaciona letva 40/50 50 mm
 9. Mekana kamena vuna u instalacionom kanalu 50 mm
 10. OSB ploča 12 mm
 11. KNAUF DIAMOND X ploča 12.5 mm
Unutarnji zid
 1. KNAUF DIAMOND X Ploča 12.5 mm
 2. OSB ploča 12 mm
 3. Drveni ram 60/100-160 od masivnog drveta 100-160 mm
 4. Mekana kamena vuna u drvenom ramu 100-160 mm
 5. OSB ploča 12 mm
 6. KNAUF DIAMOND X Ploča 12.5 mm
Međuspratni panel
 1. OSB ploča 22 mm
 2. Međuspratne grede od laminiranog drveta 100/200 200 mm
 3. Mekana kamena vuna između greda 200 mm
 4. OSB ploča 12 mm
Kosi krov
 1. Crijep 50 mm
 2. Letva 50 mm
 3. Kontra-letva 50 mm
 4. Krovna folija 0.1 mm
 5. GUTEX 60 mm
 6. OSB ploča 22 mm
 7. Rogovi 100/200 200 mm
 8. Mekana kamena vuna između rogova 200 mm
 9. Parna brana 0.1 mm
 10. OSB ploča 12 mm
Ravni krov
 1. SIKA sistem za ravne krovove
 2. OSB ploča 22 mm
 3. Grede pod padom od laminiranog drveta 60/200 200 mm
 4. OSB ploča 22 mm
 5. Grede od laminiranog drveta 100/200 200 mm
 6. Mekana kamena vuna između greda 200 mm
 7. OSB ploča 12 mm

Sve naše modularne jedinice mogu biti dizajnirane i proizvedene prema specifikacijama kupca

NAŠI PARTNERI